నవతెలంగాణ బుక్స్ :: ప్రాచీనాంధ్ర నౌకాజీవనము

ప్రాచీనాంధ్ర నౌకాజీవనము(PRACHINA NAUKAJEEVANAM)

Author: Bhavaraju Venkatakrishna Rao

Price: Rs.75.00 /-

No.Pages: 173.

Book Your Orders via Whatsapp

Description:

రెండువేల సంవత్సరాల ప్రాచీనాంధ్ర నౌకాజీవనచరిత్రను సాక్ష్యాధారాల సమన్వయంతో సాక్షాత్కరింపజేసే ఏకైక అక్షరనీరాజనం.

About the Author