నవతెలంగాణ బుక్స్ :: Book Geners | Book Categories
చే గువేరా మోటార్‌సై...
Author: Various No.Pages: 208 Price: Rs. 100.00
బంజారాభీం దర్గ్యానా...
Author: Jilukara Venkanna No.Pages: 88 Price: Rs. 50.00
మహొజ్వల సంస్మృతులు...
Author: Shiva varma No.Pages: 132 Price: Rs. 60.00
కారల్ మార్క్స్ ...
Author: Raamdas No.Pages: 232 Price: Rs. 100.00
మఖ్దూం మొహియుద్దీన్...
Author: Vahed No.Pages: 488 Price: Rs. 300.00
అల్లూరి సీతారామరాజు...
Author: Dr.Atluri Murali No.Pages: 128 Price: Rs. 50.00
నా స్మృతిలో చేగువేర...
Author: Fidel Castro No.Pages: 126 Price: Rs. 60.00
జైత్ర యాత్ర...
Author: Various No.Pages: 286 Price: Rs. 100.00
విప్లవపథంలో నా పయనం...
Author: Various No.Pages: Price: Rs. 100.00
నా తొలి జీవితం...
Author: Various No.Pages: 187 Price: Rs. 100.00
స్టీఫెన్ హాకింగ్ ...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: Price: Rs. 120.00
బొలివియా డైరీ ...
Author: Various No.Pages: 224 Price: Rs. 125.00
ప్రజా ఉద్యమంలో నేను...
Author: Various No.Pages: 170 Price: Rs. 80.00
భగత్ సింగ్...
Author: Telkapalli Ravi No.Pages: 336 Price: Rs. 200.00
గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ ...
Author: Various No.Pages: Price: Rs. 299.00
జీవన జ్వాల...
Author: Kadiya Amara sundar No.Pages: 144 Price: Rs. 40.00
అలిశెట్టి ప్రభాకర్ ...
Author: Various No.Pages: 360 Price: Rs. 200.00
నేనొక నదిని నా పేర...
Author: Teesta Setalvad No.Pages: 224 Price: Rs. 225.00
ప్లాటో అరిస్టాటిల్...
Author: Various No.Pages: 96 Price: Rs. 65.00
నేను మలాలా...
Author: Meera No.Pages: 104 Price: Rs. 50.00
విప్లవమూర్తి ఐలమ్మ ...
Author: Mamindla Rameshraja No.Pages: 48 Price: Rs. 25.00
అంబేద్కర్...
Author: W.N.Kuber No.Pages: 312 Price: Rs. 200.00
ఓ తొలి కమ్యూనిస్ట్...
Author: Suchetana Chattopadhyaya No.Pages: 344 Price: Rs. 150.00
ఆల్బర్ట్ ఐన్ స్టైన్...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: 88 Price: Rs. 80.00
ఉద్యమమే ఉపిరిగా...
Author: A.K Gopalan No.Pages: 144 Price: Rs. 100.00
సుందరయ్య ఆత్మకథ ...
Author: Various No.Pages: 392 Price: Rs. 150.00
శ్రీ శ్రీ జయభేరి ...
Author: Telkapalli Ravi No.Pages: 375 Price: Rs. 60.00
నేను - నా ప్రజాజీవి...
Author: Parsa Satyanarayana No.Pages: 112 Price: Rs. 60.00
కొమరం భీం...
Author: Dr. V.S.V.K Sastri No.Pages: 80 Price: Rs. 40.00
నర్రా రాఘవరెడ్డి...
Author: Various No.Pages: 168 Price: Rs. 70.00
జోతిరావు ఫూలే...
Author: GP Deshpande No.Pages: 288 Price: Rs. 200.00
చార్లీ చాప్లిన్ ...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: 104 Price: Rs. 100.00