నవతెలంగాణ బుక్స్ :: Book Geners | Book Categories
తెలంగాణ చరిత్ర, సంస...
Author: Dr. Padala Jagannadha Rao No.Pages:256 Price: Rs. 250.00
తెలంగణ సాయుధ ప్రజాప...
Author:Various No.Pages:168 Price: Rs. 100.00
వీర తెలంగాణ మాది...
Author:Various No.Pages:210 Price: Rs. 150.00
తెలంగాణ భాష సాహిత్య...
Author:Various No.Pages:256 Price: Rs. 140.00
తెలంగాణ పదకోశం ...
Author:Nalimela Bhaskar No.Pages:171 Price: Rs. 150.00
తెలంగాణ దర్శిని...
Author:K. Chandra Mohan, Tangirala Chakravarthi No.Pages:152 Price: Rs. 90.00
వీర తెలంగాణ విప్లవ ...
Author:Various No.Pages:143 Price: Rs. 70.00
గ్రామీణ తెలంగాణ...
Author:Various No.Pages:196 Price: Rs. 90.00
సామాన్యుల సాహసం...
Author:Various No.Pages:109 Price: Rs. 60.00
అమ్మ...
Author:Various No.Pages:73 Price: Rs. 60.00
మహిళలు సోషలిజం...
Author:August Bebal No.Pages:558 Price: Rs. 300.00
మహిళా దృక్కోణంలో కు...
Author:UMMA CHAKRAVARTHI No.Pages:90 Price: Rs. 40.00
భారతదేశంలో స్త్రీ వ...
Author:Kanakamukargi No.Pages:100 Price: Rs. 100.00
సమాజ పరిణామంలో స్త్...
Author:DBSRCH.Murthi No.Pages:142 Price: Rs. 40.00
మహిళా చైతన్యం పై మా...
Author:U.Vasuki No.Pages:28 Price: Rs. 15.00
నేతాజీ సైన్యంలో నేన...
Author:Various No.Pages: Price: Rs. 40.00
మార్క్సిమ్ గోర్కీ క...
Author:Various No.Pages:216 Price: Rs. 150.00
కుట్ర...
Author:William Clark No.Pages:173 Price: Rs. 60.00
నూరేళ్ళ ఉత్తమ మళయా...
Author:Nalimela Bhaskar No.Pages:144 Price: Rs. 80.00
ఓ కుక్క ఆత్మకథ ...
Author:Rajani Narahalli No.Pages:216 Price: Rs. 150.00
మిహాయీల్ షోలోహోవ్ ...
Author:Various No.Pages:152 Price: Rs. 100.00
మహా ప్రయాణం ...
Author:P. Chandra sekhara Azad No.Pages:216 Price: Rs. 120.00
మంటోకథలు...
Author:Various No.Pages:84 Price: Rs. 50.00
అంటరాని దేవుడు ...
Author:Kancha Ilaiah No.Pages:240 Price: Rs. 150.00
మేకపిల్ల మెడగంట చిట...
Author:Various No.Pages:20 Price: Rs. 15.00
పొడుపు కథలు...
Author:Various No.Pages: Price: Rs. 15.00
విశ్వవిఖ్యాత శాస్త్...
Author:Various No.Pages:37 Price: Rs. 15.00
ఠింగురు బిళ్ళ ...
Author:Dr.M.Harikisan No.Pages:48 Price: Rs. 35.00
పెన్సిల్ బాక్స్ ...
Author:Various No.Pages:22 Price: Rs. 15.00
సముద్ర నేస్తాలు...
Author:Various No.Pages:18 Price: Rs. 15.00
బంగారు జింక...
Author:Various No.Pages:22 Price: Rs. 15.00
జంతువుల స్నేహం ...
Author:Puppala Krishnamurthi No.Pages:48 Price: Rs. 60.00
ఆధునిక భారతదేశ చరిత...
Author:BIPAN CHANDRA No.Pages:334 Price: Rs. 200.00
\"పెట్టుబడి\" రెండవ...
Author:Various No.Pages:112 Price: Rs. 75.00
స్వాతంత్రం తరువాత భ...
Author:BIPAN CHANDRA No.Pages:708 Price: Rs. 350.00
ప్రపంచ ప్రజల చరిత్ర...
Author:Various No.Pages:528 Price: Rs. 225.00
ప్రాచీన భారత దేశం...
Author:Various No.Pages:132 Price: Rs. 50.00
అమెరిక ప్రజల చరిత్ర...
Author:HOWARD ZINN No.Pages:294 Price: Rs. 150.00
భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ...
Author:Irfan Habib No.Pages:150 Price: Rs. 100.00
లూయీ బోనపార్టీ 18 ...
Author:Various No.Pages:136 Price: Rs. 100.00
సైన్సు చరిత్రలో సామ...
Author:S.Venkatrao No.Pages:44 Price: Rs. 20.00
మా 'నవ' వాదం జీవనాధ...
Author:Dr. Devaraju Maharaju No.Pages:240 Price: Rs. 200.00
విజ్ఞాన వీచికలు...
Author:Various No.Pages:168 Price: Rs. 70.00
మహావిశ్వం...
Author:S.Venkatrao No.Pages:40 Price: Rs. 25.00
చరిత్ర మరిచిన విజ్ఞ...
Author:R.Natarajan No.Pages:104 Price: Rs. 50.00
ఖగోళశాస్త్రం వినోదం...
Author:Various No.Pages:272 Price: Rs. 175.00
మనము - మన భూగోళం...
Author:Various No.Pages:48 Price: Rs. 25.00
''జింక సైన్స్ అను మ...
Author:K.B.Gopalam No.Pages:351 Price: Rs. 250.00
జూలియస్ సీజర్...
Author:William Shakespeare No.Pages:128 Price: Rs. 50.00
పన్నెండవ రాత్రి...
Author:William Shakespeare No.Pages:134 Price: Rs. 60.00
ఓథెల్లో...
Author:William Shakespeare No.Pages:168 Price: Rs. 80.00
తెలుగులో‌ భక్తి కవి...
Author:Dr.Pillalamarri Ramulu No.Pages:192 Price: Rs. 100.00
ఆదునిక తెలుగు సాహిత...
Author:Yakoob No.Pages:274 Price: Rs. 200.00
తెలుగు సామెతలు...
Author:Captain M.W carr No.Pages:272 Price: Rs. 150.00
సాహిత్యంలో విప్లవం...
Author:Sri Sri No.Pages:192 Price: Rs. 100.00
వెనిస్ వర్తకుడు...
Author:William Shakespeare No.Pages:124 Price: Rs. 50.00
గీజు బాయ్-5...
Author:A.G. Yathirajulu No.Pages:262 Price: Rs. 150.00
గీజుబాయ్-3...
Author:A.G. Yathirajulu No.Pages:286 Price: Rs. 150.00
పిల్లలు ఎలా నేర్చుక...
Author:Johan Holt No.Pages:288 Price: Rs. 80.00
మహనీయుల బడిచదువులు ...
Author:Telkapalli Ravi No.Pages:128 Price: Rs. 75.00
గీజు బాయ్-7...
Author:A.G. Yathirajulu No.Pages:230 Price: Rs. 150.00
పిల్లలు నేర్చుకోవడం...
Author:Johan Holt No.Pages:296 Price: Rs. 100.00
గీజు బాయ్-6...
Author:A.G. Yathirajulu No.Pages:176 Price: Rs. 100.00
సజీవ గణితం...
Author:Various No.Pages:184 Price: Rs. 120.00
భగత్ సింగ్...
Author:Telkapalli Ravi No.Pages:336 Price: Rs. 200.00
అంబేద్కర్...
Author:W.N.Kuber No.Pages:312 Price: Rs. 200.00
కారల్ మార్క్స్ ...
Author:Raamdas No.Pages:232 Price: Rs. 100.00
ప్రజా ఉద్యమంలో నేను...
Author:Various No.Pages:170 Price: Rs. 80.00
నర్రా రాఘవరెడ్డి...
Author:Various No.Pages:168 Price: Rs. 70.00
చే గువేరా మోటార్‌సై...
Author:Various No.Pages:208 Price: Rs. 100.00
అల్లూరి సీతారామరాజు...
Author:Dr.Atluri Murali No.Pages:128 Price: Rs. 50.00
ఉద్యమమే ఉపిరిగా...
Author:A.K Gopalan No.Pages:144 Price: Rs. 100.00
సామాజిక విప్లవ కారు...
Author:Various No.Pages: Price: Rs. 60.00
కుల సమస్య...
Author:Various No.Pages: Price: Rs. 70.00
సామాజిక కిరణాలు...
Author:Various No.Pages:112 Price: Rs. 60.00
అంబేద్కర్ - సామాజిక...
Author:Various No.Pages:112 Price: Rs. 50.00
చరిత్రలో మతాలు...
Author:Dr BR Ambedkar No.Pages:116 Price: Rs. 35.00
విషకౌగిలి...
Author:Various No.Pages: Price: Rs. 30.00
హిందూ మతతత్వం - ఒక ...
Author:Rao Sahed Kasabhe No.Pages: Price: Rs. 75.00
జాతి వ్యతిరేకి ఆర్....
Author:Various No.Pages: Price: Rs. 100.00
భావాన్ని అంతమొందిం...
Author:Various No.Pages:64 Price: Rs. 35.00
అబద్ధాలే ఆయుధాలు...
Author:K.L.Kantharao No.Pages:144 Price: Rs. 90.00
మోడీ నాలుగేళ్ళ దుష్...
Author:Various No.Pages:112 Price: Rs. 40.00
పుణ్యభూమి...
Author:Budaraju Radhakrishna No.Pages:199 Price: Rs. 90.00
Story of India...
Author:Dr. S. Raju No.Pages:119 Price: Rs. 50.00
సూక్తి ముక్తావళి...
Author:Mahidhara Jaganmohana RAo No.Pages:434 Price: Rs. 250.00
పురాణనామచంద్రిక...
Author:Various No.Pages:252 Price: Rs. 120.00
సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటు...
Author:Various No.Pages:400 Price: Rs. 150.00
తెలుగులో సమస్యాపూరణ...
Author:Budaraju Radhakrishna No.Pages:48 Price: Rs. 20.00
Why does Chris do t...
Author:Various No.Pages:80 Price: Rs. 60.00
ఆర్యాద్విశతి – దుర్...
Author:Various No.Pages:172 Price: Rs. 100.00
The People’s Marx...
Author:Julian Borchardt No.Pages:420 Price: Rs. 200.00
MODI GOVERNMENT NEW...
Author:Sitaram Yechuri No.Pages:187 Price: Rs. 150.00
RECLAIMING IDEA OF ...
Author:Sitaram Yechuri No.Pages:384 Price: Rs. 300.00
Working Class of In...
Author:Sukomal Sen No.Pages:748 Price: Rs. 650.00
Confronting Challen...
Author:Sitaram Yechuri No.Pages:204 Price: Rs. 150.00
STRENGTHENING IDEOL...
Author:Sitaram Yechuri No.Pages:112 Price: Rs. 100.00
In the Cause of Dal...
Author:Various No.Pages:158 Price: Rs. 100.00
woman And Socialism...
Author:August Bebal No.Pages:480 Price: Rs. 300.00