నవతెలంగాణ బుక్స్ :: మోడీ నాలుగేళ్ళ దుష్టపాన

మోడీ నాలుగేళ్ళ దుష్టపాన(MODI NALUGELLA DUSHTA PALANA)

Author: Various

Price: Rs.40.00 /-

No.Pages: 112.

Book Your Orders via Whatsapp

Description:

1 ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్థం 2.రాజ్మాంగం ధిక్కారం, నిర్వీర్యం, నాశనం 3. వాగ్దానా భంగం ` ప్రజకు ద్రోహం 4. జీవితాకు, భవిష్యత్తుకు ప్రమాదం

About the Author

This Book Was Written By Various Authors