నవతెలంగాణ బుక్స్ :: ఆంధ్రవాఙ్మయ సూచిక

ఆంధ్రవాఙ్మయ సూచిక(ANDHRAVANGMAYA SOOCHIKA)

Author: Kashi Nadhuni Nageshwar Rao

Price: Rs.480.00 /-

No.Pages: 624.

Book Your Orders via Whatsapp

Description:

1816-1927 మధ్యకాలంలో అచ్ఛయిన తెలుగు పుస్తకాల గురించిన సమాచారాన్ని సాధికారికమైన ఆధారకారికమైన ఆధారగ్రంథం.

About the Author