నవతెలంగాణ బుక్స్ :: Book Geners | Book Categories
అద్దంలో గాంధారి ...
Author: Nalimela Bhaskar No.Pages: 144 Price: Rs. 80.00
కుట్ర...
Author: William Clark No.Pages: 173 Price: Rs. 60.00
కన్నయ్య వాడలో క్రీన...
Author: Dr. Indira Goswami No.Pages: 136 Price: Rs. 70.00
మనోదాహం...
Author: Rajaramamohna Rao No.Pages: 138 Price: Rs. 70.00
సి నా రే కవిత్వాను...
Author: Rachamallu Ramachandra Reddy No.Pages: Price: Rs. 80.00
వికసిత ...
Author: Veeyassar No.Pages: 304 Price: Rs. 150.00
ఓ కుక్క ఆత్మకథ ...
Author: Rajani Narahalli No.Pages: 216 Price: Rs. 150.00
మంటోకథలు...
Author: Various No.Pages: 84 Price: Rs. 50.00
మా అమ్మమ్మ సుబ్బలక్...
Author: Various No.Pages: 192 Price: Rs. 100.00
అవుటాప్ కవరేజ్ ఏరియ...
Author: Dr. Pasunoori Ravinder No.Pages: 208 Price: Rs. 150.00
పక్కకి ఒత్తిగిలితే...
Author: K.Shivareddy No.Pages: 200 Price: Rs. 125.00
డాన్ నది ప్రవహిస్తూ...
Author: Mahidhara Ramohanarao No.Pages: 86 Price: Rs. 35.00
అల సంద్రవంక...
Author: Gorati Venkanna No.Pages: 126 Price: Rs. 180.00
న్యూ మోల్ ...
Author: Emir Sader No.Pages: 176 Price: Rs. 80.00
నూరేళ్ళ ఉత్తమ మళయా...
Author: Nalimela Bhaskar No.Pages: 144 Price: Rs. 80.00
మహా ప్రయాణం ...
Author: P. Chandra sekhara Azad No.Pages: 216 Price: Rs. 120.00
మార్క్సిమ్ గోర్కీ క...
Author: Various No.Pages: 216 Price: Rs. 150.00
రిజర్వేషన్ బోగి ...
Author: Jupaka Subhadra No.Pages: 102 Price: Rs. 100.00
చెహోవ్ కథలు ...
Author: Rachamallu Ramachandra Reddy No.Pages: 144 Price: Rs. 100.00
మిహాయీల్ షోలోహోవ్ ...
Author: Various No.Pages: 152 Price: Rs. 100.00
అంటరాని దేవుడు ...
Author: Kancha Ilaiah No.Pages: 240 Price: Rs. 150.00
విధ్వంసం...
Author: Simha Prasad No.Pages: 168 Price: Rs. 90.00